Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Γενικοί Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα www.autogreeknews.gr Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς όλο το περιεχόμενο, υλικό, πληροφορίες και υπηρεσίες, που διατίθενται σε εσάς μέσω της Ιστοσελίδας μας, υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η χρήση αυτού του ιστότοπου συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη από μέρους σας αποδοχή των Όρων Χρήσεως, όπως περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με το περιεχόμενό τους, παρακαλείσθε να μην επισκέπτεσθε και να μην κάνετε χρήση του ιστότοπου.

  1. Τροποποίηση στους Όρους Χρήσης

Η Iστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα, να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης, να προσθέτει ή να αφαιρεί το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται, ανά πάσα στιγμή. Η χρήση του Δικτυακού Τόπου θα υπόκειται στην πιο πρόσφατη έκδοση των Γενικών Όρων Χρήσης όπως αυτοί εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Σας συνιστούμε να ανατρέχετε κατά καιρούς  στους Γενικούς Όρους Χρήσης, ώστε να επιβεβαιώνετε ότι γνωρίζετε και συμφωνείτε με την τελευταία έκδοση αυτών.

 

  1. Περιεχόμενο Ιστοσελίδας

Το περιεχόμενο, τα άρθρα, οι φωτογραφίες και οι πληροφορίες, που διατίθενται στον Ιστότοπό μας, έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Καμία πληροφορία, υπηρεσία ή υλικό που προσφέρεται μέσω του παρόντος ιστότοπου δεν πρέπει να ερμηνεύεται ή να εκλαμβάνεται ως παρότρυνση ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης. Οι πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας μας υπόκεινται αποκλειστικά στην προσωπική σας αξιολογική κρίση.

Προσπαθούμε διαρκώς και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της ακρίβειας του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου, ωστόσο δεν παρέχουμε εγγύηση ως προς την ορθότητα ή την ακρίβεια αυτού του περιεχομένου. Ορισμένες πληροφορίες, άρθρα ή φωτογραφίες που περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα συγκεντρώνονται από διάφορες πηγές τρίτων, την ακρίβεια των οποίων δεν είμαστε πάντοτε σε θέση να εξακριβώσουμε.

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μπορεί να αλλάξει ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διαχειριζόμαστε, να διαγράφουμε κείμενα ή σχόλια, ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση ενημέρωσης ή αιτιολόγησης.

  1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο, υλικό, πληροφορίες και άρθρα που εμφανίζονται, περιέχονται ή διατίθενται μέσω του Δικτυακού Τόπου προστατεύονται από τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Τα πλήρη στοιχεία του Δικτυακού μας Τόπου (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, οποιουδήποτε κειμένου, φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών, διαγραμμάτων, βίντεο, ήχου, μουσικής, λογισμικού, εφαρμογών, κ.λπ.) αποτελούν πνευματική μας ιδιοκτησία και η κατάργηση ή η τροποποίηση αυτών απαγορεύεται αυστηρά.

Μπορείτε να προβάλετε, και να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο του Περιεχομένου που διατίθεται σε εσάς μέσω του Δικτυακού Τόπου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) το Περιεχόμενο Ιστοσελίδας και Τοποθεσίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για σκοπούς ενημέρωσης. (β) Το Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου δεν αναπαράγεται ή συμπεριλαμβάνεται σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς την προηγούμενη έγκρισή μας. (γ) Το Περιεχόμενο του Site δεν επιτρέπεται να τροποποιείται, να αντιγράφεται, να μεταβάλλεται, να διανέμεται, να πλαισιώνεται, να αναπαράγεται, να αναδημοσιεύεται, να μεταφορτώνεται, να εμφανίζεται, να αποστέλλεται, να μεταδίδεται ή να πωλείται υπό οιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ​​εν όλω ή εν μέρει χωρίς την προηγούμενη έγκρισή μας.

Σε περίπτωση που κατεβάσετε οποιοδήποτε  περιεχόμενο (πχ. άρθρα, φωτογραφίες ή βίντεο) από τον Ιστότοπο,  η autogreeknews.gr καθώς και κάθε τρίτος που είναι νόμιμος κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, εξακολουθεί να διατηρεί πλήρως τα δικαιώματά του σε αυτό το περιεχόμενο. Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας αποτελούν προϊόν έρευνας της συντακτικής μας ομάδας. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, απόδοση, εμφάνιση, δημοσίευση των άρθρων μας, θα πρέπει να αναφέρει ως πηγή την Ιστοσελίδα μας. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες λαμβάνονται από ιστοσελίδες τρίτων, αναφέρουν πάντοτε την πηγή προέλευσής τους και παραπέμπουν σε σχετικό Link, ώστε, ως επισκέπτες, να μπορείτε να μεταβείτε απευθείας σε αυτά. Η αξιολόγηση της αξιοπιστίας των πληροφοριών, που παρέχονται, γίνεται αποκλειστικά από εσάς τους ιδίους και δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο Ιστοσελίδων τρίτων.

  1. Περιορισμός ευθύνης

Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή λειτουργία της Ιστοσελίδας μας, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια και την πληρότητα του Περιεχομένου της. Το περιεχόμενο του ιστότοπου ενδέχεται να μην είναι ανά πάσα στιγμή ενημερωμένο και δεν δεσμευόμαστε για τη συνεχή ενημέρωση του εν λόγω υλικού και περιεχομένου. O Δικτυακός Τόπος www.autogreeknews.gr παρέχονται “ως έχει” χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή (είτε από το κοινό δίκαιο, έθιμο, νόμο ή άλλως). Η λήψη ή η απόκτηση οποιουδήποτε περιεχομένου μέσω του Δικτυακού Τόπου πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές στο σύστημα του υπολογιστή σας ή απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση ή λήψη περιεχομένου από τον ιστότοπο. Η ιστοσελίδα μας δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από τις προβαλλόμενες Επιχειρήσεις/Καταστήματα και δεν είναι σε θέση να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, την καταλληλότητα και την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας από τα Καταστήματα/Επιχειρήσεις. Ομοίως, δεν εγγυόμαστε και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα, ή την αξιοπιστία οποιουδήποτε Περιεχόμενου του ιστότοπου που παρέχεται από τρίτους. Ο Ιστότοτοπος δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση αυτού, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, θετικής και αποθετικής ζημίας  (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: απώλεια κερδών, δεδομένων, βλάβες στον υπολογιστή από ιούς και λοιπά επιβλαβή στοιχεία, έξοδα για την απόκτηση προϊόντων και υπηρεσιών κ.λπ).

  1. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων μερών

Ο Ιστότοπος μπορεί να  περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες του Διαδικτύου προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση σε άρθρα και άλλες πληροφορίες που συμβάλλουν στην ενημέρωσή σας. Οποιεσδήποτε συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτησή σας. Η Ιστοσελίδα μας δεν ελέγχει το περιεχόμενο αυτών και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες (άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές ή/και επακόλουθες) που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

  1. Aλληλεπίδραση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορεί να σας ζητηθεί να αλληλεπιδράσετε με μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Instagram, Facebook κ.λπ.). H ιστοσελίδα μας δεν ελέγχει ή παρακολουθεί τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων μερών ή το περιεχόμενο αυτών. Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων αλλά και για τους ειδικούς όρους που υιοθετούνται από αυτούς, κατά την επίσκεψή σας σε αυτούς.

 

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού Κράτους. Για οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να προκύψει από την παρούσα Συμφωνία και δεν μπορεί να διευθετηθεί με άλλον τρόπο, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.