ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

Natural pearls closeup
Ενώ τα περισσότερα κοσμήματα κατασκευάζονται από πολύτιμα μέταλλα και πετράδια που βρίσκονται κάτω από τη γη, τα μαργαριτάρια είναι αποτέλεσμα βιολογικής διαδικασίας μέσα στη θάλασσα, που συμβαίνει τυχαία!
Natural pearls closeup
Ενώ τα περισσότερα κοσμήματα κατασκευάζονται από πολύτιμα μέταλλα και πετράδια που βρίσκονται κάτω από τη γη, τα μαργαριτάρια είναι αποτέλεσμα βιολογικής διαδικασίας μέσα στη θάλασσα, που συμβαίνει τυχαία!