Απογειώνεται η Χρήση Internet στους “Silver Age” Έλληνες

Forever Woman

Εκδόθηκαν τα νέα “Focus on Tech Life Tips” από την Focus Bari

Σύμφωνα με την νέα έκδοση της Πανελλαδικής Έρευνας “Focus on Tech Life”, οι Έλληνες γίνονται όλο και περισσότερο “tech savvy”, καθώς:

  • Η χρήση internet στον γενικό πληθυσμό 13-74 χρόνων έφτασε στο 95% . Κάνοντας το internet έναν «καθολικό κόσμο»
  • Τα τελευταία τρία χρόνια—μέσα στις συνθήκες covid / lockdowns—απογειώνεται η χρήση του διαδικτύου. Με θεαματική άνοδο στις ηλικίες πάνω από 55 χρόνων. Με έμφαση στην “silver age” των 65-74
  • Οι δύο στους τρεις Έλληνες ψωνίζουν πλέον Online μια πλειάδα προϊόντων και υπηρεσιών. Και η αναλογία αυτή στην ηλικία 65-74 φτάνει στο 32%!
  • Αντίστοιχα καθολική είναι η χρήση internet και στα μικρά παιδιά 7-12 χρόνων, ενώ η χρήση ξεκινά από ακόμα μικρότερη ηλικία με το 5-6 χρόνων να παρουσιάζει διείσδυση 74%

Διαβάστε
ακόμα